Operaties voor en na het begin van de budgettering; steeds betere resultaten van medisch handelen

Onderzoek
D. Hoogendoorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:162-7
Abstract

Samenvatting

Het aantal klinisch verrichte operaties daalt nogal sterk, vooral sinds het begin van de budgettering. Deze daling betreft alle leeftijdsgroepen met uitzondering van die van 65 jaar en ouder.

Er zijn redenen om aan te nemen, dat vooral de lichtere operaties vaker dan voorheen poliklinisch worden uitgevoerd. Hoewel daardoor het klinisch operatiepatroon geleidelijk zwaarder van aard wordt, blijft de in het algemeen reeds lage sterfte van klinisch-operatief behandelde patiënten tamelijk sterk dalen.

De gegevens wekken zeer sterk de indruk, dat de verworvenheden van de hedendaagse geneeskunde vooral ook aan bejaarden ten goede komen.

Auteursinformatie

Landelijke Medische Registratie – Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg, Utrecht.

Contact dr.D.Hoogendoorn, Prins Bernhardlaan 11, 8131 DE Wijhe

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties