Operatie oncologie: tumor gekrompen, patiënt overleden?

Lucien Hordijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4151

Grofweg een derde van de medicijnen in de huidige pijplijnen van farmaceutische bedrijven bestaat uit oncolytica.1 Van een groot deel van de nieuwe kankermedicijnen is niet duidelijk of ze een meerwaarde hebben voor patiënten.

‘Kil nee voor kankermiddel’, kopt De Telegraaf op 4 oktober 2018. Het dagblad opent met het nieuws dat melanoompatiënten geen toegang meer krijgen tot de immuuntherapie nivolumab. ‘Honderden patiënten de dupe.’

Een commissie van wijzen blijkt verantwoordelijk te zijn voor deze beslissing die patiënten de ‘hoop op overleven genadeloos [heeft] ontnomen.’ Het gaat om de zogeheten Commissie BOM, een afvaardiging van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), die zorgverzekeraars adviseert over de effectiviteit van nieuwe kankermedicijnen. De Commissie BOM zou volgens De Telegraaf halstarrig vasthouden aan ‘regels die de commissie ooit met zichzelf heeft afgesproken’. Daarin is vastgelegd dat middelen als nivolumab pas na vijf jaar behandelervaring vergoed mogen worden. Omdat dit medicijn bij een specifieke groep melanoompatiënten nog maar twee jaar wordt gebruikt, voldoet het middel dus nog niet aan de eisen, ondanks de veelbelovende resultaten die al wel voorhanden zijn. ‘Procedureel gekrakeel’, stelt de dienstdoende verslaggever…

Auteursinformatie

Lucien Hordijk schrijft als freelance-journalist voor het NTvG.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Voor dit artikel is ook input gevraagd van twee farmaceutische bedrijven en een patiëntenvereniging voor mensen met kanker. In alle gevallen werd een al overeengekomen interviewafspraak op het laatste moment afgezegd. Eén bedrijf vond het vraagstuk over eindpunten bij nader inzien toch een zaak van de oncologen en de toezichthouders, het andere wilde alleen schriftelijk reageren. De patiëntenvereniging wil zich hoofdzakelijk publiekelijk uitlaten over de vergoeding van nieuwe kankermedicijnen.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek

Gerelateerde artikelen

Reacties