Open-hartoperaties bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie

Onderzoek
M.G. Niemeyer
G.J. Laarman
J.M.P.G. Ernst
J.A. Leusink
F.E.E. Vermeulen
P. van der Zouwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2264-7
Abstract

Samenvatting

Van oktober 1974 tot en met januari 1986 werden in het St. Antonius Ziekenhuis te UtrechtNieuwegein bij 17 patiënten met terminale nierinsufficiëntie 18 open-hartoperaties uitgevoerd met gebruikmaking van de hartlongmachine. Dertien patiënten ondergingen aortocoronaire bypass-chirurgie, 2 patiënten aortakunstklepimplantatie en 2 patiënten mitraliskunstklepimplantatie; 1 patiënt werd tweemaal geopereerd. Er was geen peroperatieve sterfte. In de postoperatieve fase (binnen 30 dagen) overleden 4 patiënten. Van de 9 vanaf 1982 geopereerde patiënten overleed er slechts 1. Bij 13 patiënten die overleefden, was de gemiddelde duur van de controleperiode 40 (1-127) maanden. Van alle overlevenden was de klinische toestand sterk verbeterd. Drie patiënten overleden respectievelijk na 3, 92 en 127 maanden.

Wij concluderen dat met open-hartchirurgie bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie dan wel met kunstnierbehandeling bevredigende resultaten kunnen worden bereikt, indien speciaal aandacht wordt besteed aan de vele hiermee samenhangende problemen.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.

Afd. Cardiologie: M.G.Niemeyer en G.J.Laarman, assistent-geneeskundigen; J.M.P.G.Ernst, cardioloog.

Afd. Anesthesie: dr.J.A.Leusink, anesthesist.

Afd. Cardiopulmonale Chirurgie: F.E.E.Vermeulen, cardiopulmonaal chirurg.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.P.van der Zouwen, internist.

Contact M.G.Niemeyer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties