Hartchirurgie en operatieve sterfte in 1982 en in 1992 in het St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein. Verschuiven de grenzen van de indicaties?

Onderzoek
H.A. van Swieten
J.M.P.G. Ernst
F.E.E. Vermeulen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1879-84
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van de veranderingen die zich hebben voorgedaan in de ingrepen voor open-hartchirurgie en de ziekenhuissterfte tussen 1982 en 1992.

Opzet

Retrospectief onderzoek. Plaats. St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein. Methode. Aan de hand van de gegevens opgeslagen in de bestaande database van de afdeling Cardiopulmonale Chirurgie is een vergelijking gemaakt van de typen ingrepen voor openhartchirurgie, van de ziekenhuissterfte en van de leeftijdsverdeling van de geopereerde patiënten.

Resultaten

Bij een geringe toename van het totaal aantal ingrepen werd een belangrijke toename gezien in de coronaire revascularisatie gecombineerd met klepchirurgie, de reoperaties voor coronaire revascularisatie, de behandeling van ventrikelseptumruptuur, de ritmechirurgie en aorta thoracalis-reconstructies. In 1992 werd de A. thoracica (mammaria) interna bij de meeste coronaire revascularisaties gebruikt. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was ongeveer 6 jaar toegenomen, desondanks vertoonde de sterfte een aanzienlijke daling.

Conclusie

Tussen 1982 en 1992 deed zich een verschuiving voor naar uitgebreidere cardiale ingrepen bij een oudere patiëntenpopulatie, maar met een lagere sterfte.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Postbus 2500, 3435 EM Nieuwegein.

Afd. Cardiopulmonale Chirurgie: dr.ir.H.A.van Swieten en F.E.E.Vermeulen, cardiopulmonaal chirurgen.

Afd. Cardiologie: dr.J.M.P.G.Ernst, cardioloog.

Contact dr.ir.H.A.van Swieten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties