Oorspronkelijke stukken in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in de tweede helft van de 20e eeuw: aard van de beschreven onderzoeken en aantal en achtergrond van de auteurs

Onderzoek
J.J. van Ieperen
A.J.P.M. Overbeke
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:30-3
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van de kwantitatieve verschuiving in methode en het aantal auteurs van oorspronkelijke stukken (OS) in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) gedurende 6 jaargangen, verspreid over de tweede helft van de 20e eeuw.

Opzet

Retrospectief bibliometrisch.

Methode

Van alle OS die waren gepubliceerd in de jaargangen 1949, 1959, 1969, 1979, 1989 en 1999 werden gegevens verzameld met betrekking tot het beschrijven van onderzoek, de gehanteerde onderzoeksmethode, het aantal auteurs, het feit of een (medisch) student, co-assistent of semi-arts als co-auteur bij het totstandkomen van het manuscript was betrokken, het aantal disciplines dat de auteurs vertegenwoordigden en de instellingen waaruit zij afkomstig waren.

Resultaten

In de genoemde jaargangen waren 888 OS gepubliceerd. Het percentage OS waarin de onderzoeksmethode was beschreven nam toe van 47 in 1949 tot 98 in 1999. Van deze OS betrof het in 52 van de gevallen retrospectief onderzoek. Het percentage prospectieve onderzoeken nam in de loop der jaren toe, maar oversteeg nooit de 25. Het mediane aantal auteurs per artikel steeg van 1 (uitersten: 1-5) in 1949 tot 5 (1-16) in 1999. Het mediane aantal disciplines dat door de auteurs was vertegenwoordigd nam toe van 1 (1-2) in 1949 tot 3 (1-6) in 1999. Het percentage (medisch) studenten/co-assistenten/semi-artsen varieerde van 1 in 1949 tot 13 in 1999. In 1969-1999 was de meerderheid van de OS afkomstig van auteurs uit een universiteit of academisch ziekenhuis. Het percentage OS van auteurs uit zowel een academisch als een algemeen ziekenhuis steeg van 0 in 1949 tot 15 in 1999. Gerandomiseerd klinisch en prospectief beschrijvend onderzoek was voornamelijk afkomstig van auteurs uit een universiteit of academisch ziekenhuis. Het aandeel retrospectief onderzoek was bij OS van auteurs uit algemene ziekenhuizen met 58 het grootst.

Conclusie

In de tweede helft van de 20e eeuw steeg het aantal auteurs van OS gepubliceerd in het NTvG. De laatste jaren waren deze auteurs voornamelijk afkomstig uit een universiteit of een academisch ziekenhuis, hoewel er ook een stijging was in de samenwerking met auteurs uit algemene ziekenhuizen. Het merendeel van de OS betrof retrospectief onderzoek, het aandeel hiervan was bij auteurs uit een niet-academisch ziekenhuis het grootst. Het aandeel OS waarin een prospectief onderzoek was beschreven nam toe.

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Johannes Vermeerstraat 2, 1071 DR Amsterdam.

J.J.van Ieperen, arts-stagiair (thans: research physician, Kendle International, Utrecht); prof.dr.A.J.P.M.Overbeke en dr.W.Hart, uitvoerend hoofdredacteuren.

Contact J.J.van Ieperen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties