Ook pathologie ontkomt niet aan RCT’s

Opinie
J.L.G. (Hans) Blaauwgeers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2274
Abstract

De pathologie is een diagnostisch vak, waarbij op basis van cel- en weefselonderzoek ziekten worden vastgesteld of uitgesloten. Pathologen behandelen geen patiënten. Het vergelijken van behandelmethoden en het uitvoeren van gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek (‘randomised controlled trials’, RCT’s) lijkt voorbehouden aan de directe behandelaars, en is op het eerste gezicht niet toepasbaar in de pathologie.

Gouden standaard

Pathologiediagnoses gelden echter vaak wel als gouden standaard voor RCT’s en ook voor allerlei richtlijnen. Zo is de recente richtlijn voor diagnostiek en behandeling van acute appendicitis gebaseerd op de pathologie-uitslag van de verwijderde appendix. De waarde van beeldvorming voor de diagnostiek is hieraan afgemeten.1 Dat op zich is interessant, omdat de interpretatie van de macroscopische en microscopische bevindingen van een afwijking door een patholoog, verre van objectief is. In het concept van evidence-based geneeskunde staat die interpretatie op het laagste niveau van bewijs, namelijk op dat van de mening van deskundigen en…

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Pathologie, Amsterdam.

Contact Drs. J.L.G. Blaauwgeers, patholoog (hansblaauwgeers@pathology.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 mei 2010

Ook interessant

Reacties