Oogtrauma bij kinderen
Open

Meer dan een blauw oog
Casuïstiek
01-10-2012
Jennifer A.S.L. Tan, Huibert J. Simonsz en Maarten J. Koudstaal

Achtergrond

De gevolgen van orbitabodemfracturen zijn anders bij kinderen dan bij volwassenen. Kinderen hebben elastischer bot en krijgen eerder een ‘trap door’-fractuur, een fractuur waarin spierweefsel beklemd kan raken.

Casus

Een 12-jarig meisje bezocht de huisarts nadat ze een schommel tegen haar linker oog had gekregen. Ze had een pijnlijk oog en zag dubbel. Patiënte werd naar huis gestuurd met een wekadvies voor de nacht. De volgende morgen kwam ze terug bij de huisarts, omdat ze de hele nacht had overgegeven. De huisarts verwees patiënte naar het ziekenhuis. Daar werd de diagnose ‘orbitabodemfractuur met inklemming van de M. rectus inferior’ gesteld en patiënte onderging een spoedoperatie. Omdat de inklemming te lang had bestaan, had de fractuur een niet-corrigeerbare diplopie tot gevolg.

Conclusie

Alarmsymptomen voor inklemming van de M. rectus inferior zijn een pijnlijk oog met beperkte mobiliteit in combinatie met misselijkheid en overgeven. Directe chirurgische interventie geeft de beste kans op herstel van de mobiliteit van het oog.