Oogklachten en latente diabetes mellitus

Klinische praktijk
B.C.P. Polak
R.J. Heine
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:73-5
Abstract

Dames en Heren,

Diabetes mellitus type II, ook wel niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitus genoemd, is de meest voorkomende vorm van diabetes en ontstaat meestal na de leeftijd van 40 jaar. De symptomen zijn veelal gering en aspecifiek; de klachten bestaan doorgaans uit moeheid, dorst, vaak plassen, droge mond en lusteloosheid.

Vaak wordt diabetes geconstateerd wanneer bij de patiënt reeds de voor diabetes karakteristieke microvasculaire complicaties, zoals retinopathie of neuropathie, aanwezig zijn, of wanneer de patiënt in het ziekenhuis is opgenomen wegens macrovasculaire complicaties, zoals cardiovasculaire ziekte of een cerebrovasculair accident. Oogheelkundige klachten vormen bij patiënten met diabetes mellitus een belangrijk probleem. Zo is diabetische retinopathie in de westerse wereld de meest voorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid in de arbeidsproductieve levensperiode.1

Aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen willen wij de aandacht vestigen op de oogklachten bij nog onopgemerkte diabetes, die soms – maar niet altijd – met een visusdaling gepaard…

Auteursinformatie

Het Oogziekenhuis, Rotterdam.

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Endocrinologie, Amsterdam.

Prof.dr.R.J.Heine, internist.

Contact Mw.prof.dr.B.C.P.Polak, oogarts

Ook interessant

Reacties