Onvoltooid verleden tijd
Open

Redactioneel
11-10-2018
Wim Opstelten

De vaccinatiegraad in Nederland daalt gestaag. Nog maar 90% van de 2-jarigen was vorig jaar gevaccineerd tegen ziekten die eerder uitgebannen leken, zoals mazelen, polio en tetanus. Grote uitbraken van deze infectieziekten leken tot het verleden te behoren, maar liggen nu weer op de loer. Aangewakkerd door deze alarmerende cijfers laait het vaccinatiedebat weer op, niet zelden gevoed door emoties en gebrek aan kennis.

In dit nummer onderbouwen Anna Tulen en collega’s de effectiviteit van ons vaccinatieprogramma met feiten. Ze hebben de meldingen van een viertal infectieziekten verzameld over een tijdspanne van bijna 100 jaar, uit zowel de periode vóór als na ...