Onvoldoende verwijzing voor genetische evaluatie van patiënten met een colorectaal carcinoom
Open

Onderzoek
23-01-2009
Paulien M. Staal-Rosier, Inge M. Rabeling-Keus en Ph.M. (Flip) Kruyt

Doel

Nagaan in hoeverre patiënten met een colorectaal carcinoom (CRC) die voldoen aan de gereviseerde bethesda-criteria voor erfelijke darmkanker worden verwezen voor klinisch-genetische evaluatie.

Methode

Wij stuurden een vragenlijst over de familieanamnese naar 176 patiënten die in de periode januari 2004-december 2005 geopereerd werden voor een CRC in Ziekenhuis Gelderse Vallei en in maart 2007 nog in leven waren.

Resultaten

Van de patiënten stuurden 154 (87,5%) een ingevulde vragenlijst terug. Van dezen voldeden 39 (25,3%) aan de gereviseerde bethesda-criteria. Van hen gaven 6 (15,4%) aan verwezen te zijn naar een genetisch centrum.

Conclusie

Deze studie toont aan dat de meerderheid van de patiënten in ons ziekenhuis, die voor verwijzing in aanmerking kwamen, niet werden verwezen. Meer gerichte aandacht voor de identificatie van patiënten met een verhoogd risico op een CRC op basis van de familieanamnese, kan de zorg voor deze patiënten en hun familieleden verbeteren.