Onvoldoende aandacht voor angststoornissen bij ouderen

Opinie
Christina M. van der Feltz-Cornelis
Harm W.J. van Marwijk
A.J.L.M. (Ton) van Balkom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A853
Abstract

Angststoornissen leiden bij ouderen tot langdurig psychisch en lichamelijk ongemak en tot frequent artsenbezoek. Ouderen zoeken bij voorkeur een behandeling in de huisartspraktijk, áls ze al een behandeling overwegen. Maar in de eerste lijn worden tegenwoordig veel concurrerende eisen gesteld aan de zorg, zodat hun problemen daar niet altijd voldoende aandacht krijgen. Als angstige ouderen al specifiek worden behandeld, gebeurt dat nu vaak vooral met benzodiazepines; het percentage gevallen waarin die worden voorgeschreven, kan oplopen tot 41.1,2 Deze behandeling zet weinig zoden aan de dijk omdat al snel afhankelijkheid optreedt. Nog meer redenen om juist bij ouderen af te zien van benzodiazepines zijn de spierverslappende werking, die tot vallen kan leiden, en de cognitieve problemen die als bijwerking kunnen optreden. In de NHG-standaard ‘Angststoornissen’ wordt dan ook een lans gebroken voor een andersoortige behandeling. Eén van de opties is cognitieve gedragstherapie (CGT), naast behandeling met antidepressiva.3

Het bieden…

Auteursinformatie

Trimbos-instituut, afd. Diagnostiek en Behandeling, Utrecht.

Dr. C.M. van der Feltz-Cornelis, psychiater en epidemioloog.

VU Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Huisartsgeneeskunde: dr. H.W.J. van Marwijk, huisarts.

Afd. Psychiatrie: prof.dr. A.J.L.M. van Balkom, psychiater.

Contact dr. C.M. van der Feltz-Cornelis (cfeltz@trimbos.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: het Trimbos-instituut ontving vrij te besteden gelden van de farmaceutische industrie voor het verrichten van onafhankelijk onderzoek door dr. C.M. van der Feltz-Cornelis. Dat onderzoek ging niet over angststoornissen. Bovengenoemde was bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Prof.dr. A.J.L.M. van Balkom was betrokken bij de richtlijnontwikkeling voor angststoornissen en ontving vrij te besteden gelden van de farmaceutische industrie. Dr. H.W.J. van Marwijk was betrokken bij de richtlijncommissie van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO.
Aanvaard op 30 juni 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties