Ontwikkelingsstoornissen bij extreme prematuren

Onderzoek
Diederik Bosman
Frea H. Kruisinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6515

Waarom dit onderzoek?

Actieve behandeling van extreem prematuur geboren kinderen (< 27 weken) heeft geleid tot een hogere overleving. De vraag is of dit gepaard gaat met meer problemen in de ontwikkeling van deze kinderen.

Onderzoeksvraag

Zijn er verschillen tussen extreem prematuur en aterm geboren kinderen wat betreft hun neurologische…

Auteursinformatie

Contact (d.k.bosman@amc.uva.nl)

Ook interessant

Reacties