Ontwikkelingen in de tuberculosebestrijding.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2413

Ontwikkelingen in de tuberculosebestrijding. – Op 24 januari 1990 organiseert de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose (KNCV) in het Promenade Hotel te 's-Gravenhage bovengenoemd symposium. Aandacht zal worden gegeven aan de relatie tussen tuberculose en HIV-infecties, daarnaast komt aan de orde de behandeling van tuberculose anno 1990…

Ook interessant

Reacties