Ontwikkelingen in de sterfte aan kanker in Nederland sinds 1950

Klinische praktijk
J. P. Mackenbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:122-7

Zie ook de artikelen op bl. 116 en 141.

Bij ruim een kwart van de Nederlandse overledenen wordt als onderliggende doodsoorzaak een vorm van kanker geregistreerd. Na hart- en vaatziekten vormen kwaadaardige nieuwvormingen de belangrijkste doodsoorzaak. Er is dan ook alle reden om ontwikkelingen in de sterfte aan kanker nauwlettend te volgen, zowel om de doeltreffendheid van maatregelen ter bestrijding van kanker vast te stellen,12 als om eventuele nieuwe gevaren te signaleren.

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de sterfte aan kanker in Nederland over een betrekkelijk lange periode, namelijk in de vier decennia tussen 1950 en 1989. De belangrijkste veranderingen die zich in deze periode hebben voorgedaan, worden beschreven en op de mogelijke achtergronden wordt ingegaan. De gegevens waarop deze beschrijving is gebaseerd, zijn alle afkomstig uit de jaarlijkse overzichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek.3 De in deze…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Prof. dr.J.P.Mackenbach, sociaal-geneeskundige.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties