Ontfutseling van een beroepsgeheim

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:1382