Ontfutseling van het beroepsgeheim

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:800