Onrechtmatig auteurschap nog steeds grootschalig probleem

Onrechtmatig auteurschap nog steeds grootschalig probleem
Hidde Boersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:C1139

Onrechtmatig auteurschap op wetenschappelijke artikelen is nog steeds schering en inslag. Bij meer dan een vijfde van de artikelen in 6 hoog aangeschreven medische tijdschriften is ofwel sprake van ghostwriterschap of er staat een naam boven het artikel van iemand die niet of nauwelijks heeft bijgedragen aan het manuscript (ere-auteurschap)…

Ook interessant

Reacties