Hoe komt auteurschap tot stand? Een onderzoek onder auteurs van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Onderzoek
W.P. Hoen
H.C. Walvoort
A.J.P.M. Overbeke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2779-84
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen hoe auteurschap en de volgorde van auteurs tot stand kwam bij schrijvers van oorspronkelijke stukken in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), in relatie tot de criteria voor auteurschap van het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Opzet

Enquête.

Plaats

Redactiekantoor NTvG.

Methode

Aan alle auteurs van oorspronkelijke stukken gepubliceerd in 1995 met 3 of meer auteurs (450 auteurs van 115 artikelen) werd een lijst gestuurd met vragen over de bijdrage van iedere auteur bij de opzet van het onderzoek, het inbrengen van patiënten (materiaal), het verzamelen van de gegevens, de statistische bewerking en het schrijven. De enquête bevatte 23 vragen waarvan 7 over de ICMJE-criteria.

Resultaten

Van de formulieren werden er 362 geretourneerd; 352 konden worden geanalyseerd (78). Het betrof formulieren van 92 eerste, 83 laatste en 177 overige auteurs. De 5 meest positief beantwoorde vragen betroffen ICMJE-criteria: 86 van de auteurs antwoordde de ingezonden versie kritisch gelezen te hebben, 85 keurde de te publiceren versie goed, 75 was betrokken bij de opzet van het onderzoek, 64 bij het bedenken van het onderzoek en 63 bij het (her)schrijven van het artikel; 1 meldde geen enkele bijdrage te hebben geleverd. Gemiddeld gaven auteurs zichzelf op 2 vragen meer een positieve score dan hun medeauteurs hen gaven. Van de respondenten voldeed 64 aan de ICMJE-criteria, terwijl 60 deze criteria niet expliciet kende. Respondenten klaagden erover dat klinisch werk niet met een auteurschap wordt beloond.

Conclusie

De richtlijnen voor auteurschap zijn onvoldoende bekend. In de praktijk wordt er wel goed aan voldaan, maar ze helpen niet bij het vaststellen van de auteursvolgorde.

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Postbus 75971, 1070 AZ Amsterdam.

Mw.W.P.Hoen, arts-stagiair; dr.H.C.Walvoort, wetenschappelijk eindredacteur; dr.A.J.P.M.Overbeke, uitvoerend hoofdredacteur.

Contact mw.W.P.Hoen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties