Onnodig lange intraveneuze antibioticatherapie voorkomen door actieve implementatie van switchrichtlijnen

Onderzoek
K.B. Handoko
G.J. van Asselt
J.W.P.M. Overdiek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:222-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Reductie van het aantal dagen waarop onnodig intraveneuze antibioticatherapie wordt gegeven door het tijdig switchen naar orale antibioticatherapie.

Opzet

Prospectief, ongeblindeerd onderzoek.

Methoden

Een richtlijn werd opgesteld voor een snelle, doch veilige switch van intraveneuze naar orale antibioticatherapie. Patiënten van de afdelingen Interne Geneeskunde, Longziekten, Chirurgie en Orthopedie van het Medisch Centrum Haaglanden te Den Haag werden gedurende 4 maanden gevolgd. Na een nulmeting van 2 maanden vond een meting tijdens een interventieperiode van 2 maanden plaats. Als effectmaat werd het aantal onnodige i.v.-dagen gemeten. Een multidisciplinair projectteam voerde de interventie uit; deze bestond uit educatieve, ondersteunende en sturende maatregelen. Het meetbaar maken van vorderingen en het geven van feedback speelden daarbij een belangrijke rol.

Resultaten

Tijdens de nulmeting op de afdelingen Interne Geneeskunde en Longziekten was 26 (9/35) van de patiënten volgens de richtlijn op tijd geswitcht. Deze groep had gemiddeld 2,4 onnodige i.v.-dag (mediaan: 2). Tijdens de interventieperiode was 84 (64/76) op tijd geswitcht, gemiddeld 0,2 onnodige i.v.-dag per patiënt (mediaan: 0). Na interventie was er een significante afname van het aantal onnodige i.v.-dagen (verschil: 2,2; 95-BI: 1,5-3,0). Op de afdelingen Chirurgie en Orthopedie was tijdens de nulmeting 9 van de patiënten (2/22) op tijd geswitcht, met gemiddeld 7,3 onnodige i.v.-dag (mediaan: 5). Tijdens de interventieperiode was 52 (17/33) op tijd geswitcht, gemiddeld 1,1 onnodige i.v.-dag (mediaan: 0). De afname in onnodige i.v.-dagen was eveneens significant (verschil: 6,2; 95-BI: 2,9-9,5).

Conclusie

De interventie ging samen met een significante daling van het aantal dagen waarop onnodig intraveneuze antibiotica werden toegediend.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag.

Afd. Ziekenhuisapotheek: mw.drs.K.B.Handoko, apotheker (thans: ziekenhuisapotheker in opleiding, Ziekenhuisapotheek Noordoost- Brabant, Hervensebaan 2, 5232 JL 's-Hertogenbosch); hr.dr.J.W.P.M. Overdiek, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog.

Afd. Medische Microbiologie: hr.dr.G.J.van Asselt, arts-microbioloog.

Contact mw.drs.K.B.Handoko (k.handoko@zanob.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties