Vroege omzetting van intraveneuze naar orale antibiotica: 'switchtherapie'

F. Sevinç
J.M. Prins
R.P. Koopmans
P.N.J. Langendijk
J. Dankert
P. Speelman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2364-9
Abstract

Samenvatting

- De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor de vroege ‘switchtherapie’: antibiotica worden intraveneus gegeven tijdens de vroege fase van de infectie, waarna de therapie oraal wordt voortgezet.

- Er is een groot aantal recente, prospectieve en gerandomiseerde onderzoeken die het toepassen van een vroege switch rechtvaardigen.

- Er bestaat consensus in de literatuur over de omstandigheden waarin een vroege switch verantwoord is: (a) de patiënt moet klinisch verbeterd zijn; (b) met het orale regime moeten ter plekke van de infectie voldoende hoge spiegels bereikt worden; (c) de patiënt moet in staat zijn orale medicatie in te nemen, er mogen geen aanwijzingen zijn voor malabsorptie en er moet rekening gehouden worden met interacties met voedsel en andere geneesmiddelen; (d) met inachtneming van deze regels is omzetting naar orale therapie meestal verantwoord na 2 tot 3 dagen intraveneuze therapie.

- Een vroege switch is patiëntvriendelijker, is minder bewerkelijk voor de verpleging en leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en Aids: mw.F.Sevinç, arts; dr.J.M.Prins en prof.dr.P. Speelman, internisten-infectiologen.

Afd. Klinische Farmacologie: dr.R.P.Koopmans, internist-klinisch farmacoloog.

Ziekenhuisapotheek: drs.P.N.J.Langendijk, apotheker.

Afd. Medische Microbiologie: prof.dr.J.Dankert, medisch microbioloog.

Contact dr.J.M.Prins (j.m.prins@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties