Onlinezelfhulp voor de preventie van depressie

Onderzoek
Kate Sitnikova
Sandra Dijkstra-Kersten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1541

Waarom dit onderzoek?

Depressieve stoornissen brengen een grote ziektelast en hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Interventies die zijn gericht op mensen met subklinische depressie – dat wil zeggen: depressieve klachten maar nog geen depressieve stoornis – leiden tot een afname van het aantal depressieve stoornissen. Onderzoek naar de kosteneffectiviteit…

Auteursinformatie

Contact (e.sitnikova@vumc.nl)

Ook interessant

Reacties