E-healthinterventies en verbetering van therapietrouw

Klinische praktijk
Angelien Sieben
S.J.H. (Bas) Bredie
C.J.H.M. (Kees) van Laarhoven
Lisette Schoonhoven
David M. Burger
Hein A.W. van Onzenoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8460
Abstract

Samenvatting

  • Bij de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen is verminderde medicamenteuze therapietrouw een van de belangrijkste determinanten.
  • Op e-health gebaseerde interventies kunnen de therapietrouw verbeteren.
  • Dit artikel geeft een overzicht van de beschikbare e-healthinterventies en de mate waarin ze therapietrouw kunnen verbeteren.
  • We zochten in de databases PubMed, Cinahl, PsycInfo en Embase naar e-healthinterventies ter bevordering van de therapietrouw.
  • Van de 16 geïncludeerde studies pasten 15 studies een website en 1 een app toe.
  • 10 studies lieten een significante verbetering in therapietrouw zien door toepassing van de interventie.
  • De e-healthinterventies waren over het algemeen complex.
  • Eenvoudige interventies bleken het succesvolst te zijn in het verbeteren van de therapietrouw.
Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Heelkunde: A. Sieben, verpleegkundig specialist; prof.dr. C.J.H.M. van Laarhoven, chirurg.

Afd. Algemene interne geneeskunde: dr. S.J.H. Bredie, internist-vasculair geneeskundige.

Afd. IQ healthcare: dr. L. Schoonhoven, senior onderzoeker.

Afd. Apotheek: prof.dr. D.M. Burger, ziekenhuisapotheker; dr. H.A.W. van Onzenoort, ziekenhuisapotheker (tevens: MUMC+, afd. Klinische Farmacie en Toxicologie, Maastricht en Universiteit Maastricht, afd. Epidemiologie).

Contact dr. H.A.W. van Onzenoort (hein.vanonzenoort@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Angelien Sieben ICMJE-formulier
S.J.H. (Bas) Bredie ICMJE-formulier
C.J.H.M. (Kees) van Laarhoven ICMJE-formulier
Lisette Schoonhoven ICMJE-formulier
David M. Burger ICMJE-formulier
Hein A.W. van Onzenoort ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties