Onjuistheden in lijst van voedseladditieven (E-nummers)

IR.B.C. Breedveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:837

Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding wordt geconfronteerd met een steeds terugkerende stroom van vragen over een lijst met E-nummers van stoffen die schadelijk voor de gezondheid of zelfs kankerverwekkend zouden zijn. Nieuw is echter dat deze lijst nu ook door artsen aan patiënten wordt meegegeven. Daarom deze, voor een groot aantal van u wellicht overbodige, mededeling.

Het gaat om stencils met een onduidelijke herkomst. Als bron worden genoemd het Hôspital de Paris, het Villejuif-hospitaal en het kankercentrum Villejuif. Ons bureau waarschuwt nadrukkelijk voor deze lijst, die in de categorie ‘paniekzaaierig’ thuishoort. Afgezien van het feit dat de lijst alleen nummers…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties