Ongewenste gevolgen van medische crowdfunding

Crowdfunding
Lorette Harbers

artikel

Het is belangrijk om stil te staan bij de ongewenste gevolgen die medische crowfundingsacties kunnen hebben, zoals kansenongelijkheid en het verspreiden van misinformatie. Dat staat in een rapport van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), waarin ze de voor- en nadelen van dit soort geldinzamelingsacties in kaart brachten. Bij medische crowdfunding proberen mensen geld in te zamelen voor het bekostigen van medische zorg die in Nederland niet wordt geadviseerd of vergoed.

In het CEG-rapport staat dat vooral mensen met een groot en vermogend sociaal netwerk veel geld ophalen. Voor mensen met een minder rijk sociaal netwerk is de kans van slagen kleiner, terwijl juist zij het geld vaak goed kunnen gebruiken. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid in de zorg.

Daarnaast zouden medische crowdfundingsacties zingeving en hoop kunnen bieden. Maar de keerzijde daarvan is dat de nadruk te veel op ‘vechten’ voor doorbehandelen komt, waardoor er weinig ruimte overblijft voor het aanvaarden van een (soms ongeneeslijke) ziekte en het afscheid nemen van naasten. Ook kan de focus op hoop leiden tot het verspreiden van onbetrouwbare informatie: een inzamelactie zal wellicht meer geld opleveren als donateurs overtuigd zijn van de slagingskans van de behandeling. Hierdoor kunnen inzamelaars de neiging krijgen om de feiten rooskleurig voor te stellen. Dat kan ertoe leiden dat andere patiënten een verkeerd beeld krijgen van de werkzaamheid van een behandeling. Als zij deze informatie voor waar aannemen, bestaat het risico dat ze hun keuze voor een behandeling baseren op onjuiste of onvolledige informatie.

Artsen en ethici waarschuwen daarom regelmatig voor de mogelijke schadelijke gevolgen van medische crowdfunding.

Lees hier een nieuwsbericht van NOS

Lees hier het CEG-rapport

Ook interessant