Onduidelijke betekenis van natriuretisch-peptidespiegels bij overgewicht in relatie tot hypertensie en cardiovasculair risico

Nieuws
C.R.C. Doorenbos
L. Vogt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:550-1

Overgewicht is een risicofactor voor hypertensie en cardiovasculaire aandoeningen. Mogelijke mechanismen voor het ontstaan van hypertensie bij overgewicht zijn toegenomen zout- en waterretentie en toegenomen activatie van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS). Natriuretische peptiden (NP’s) spelen door hun antagonistische werking op onder meer aldosteron een belangrijke rol.

Wang et al. onderzochten de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties