Onderzoekingen, gedaan in het Physiologisch Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool

Media
Engelmann, Th.W. en Pekelharing, C.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1897;41:772-5