Onderzoekingen, gedaan in het physiologisch laboratorium der Utrechtsche hoogeschool

Media
Engelmann, Th.W. en Pekelharing, C.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1895;39:708