Onderzoek van de knie na een trauma

Fysische diagnostiek
04-04-2011
G. M. (Clemens). Rommers, Tjeerd O.H. de Jongh, Corry K. van der Sluis en Rienk Dekker
  • De NHG-standaard ‘Traumatische knieproblemen’ is gericht op het onderscheiden van intra- en extra-articulaire aandoeningen.

  • De diagnose wordt vooral gesteld op een combinatie van anamnestische gegevens en beperkt knieonderzoek.

  • Specifieke tests voor hydrops, collateralebandletsels, kruisbandletsel en meniscusafwijkingen hebben weinig diagnostische waarde.

  • Er is weinig betrouwbaar onderzoek verricht naar de diagnostische waarde van specifieke tests; de meeste onderzoeken hanteerden een slechte methodologie, vertoonden grote interobservervariatie en gaven zeer heterogene uitkomsten.

  • Inspectie van de knie kan informatie geven over het vóórkomen van vocht in de knie (hydrops of haemarthros).

  • Beperking van flexie en extensie bij actief bewegingsonderzoek wijst op artrose of artritis.