Onderzoek naar meer gepaste wijkzorg

Wijkzorg
Benjamin Wendt

artikel

Om de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden, wordt  steeds meer zorg verplaatst naar de thuissituatie. Echter, niet alle zorg die thuis wordt geleverd helpt de cliënt. Met deze niet-gepaste zorg moeten we terughoudend zijn omdat het kan leiden tot een onnodige belasting van cliënt én zorgverlener. Het terugdringen ervan levert tijdswinst op, verhoogt het werkplezier, de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, en draagt bij aan een duurzamere zorgverlening.

In het ZonMW-project RENEW gaan 14 teams wijkverpleging aan de slag om een niet-gepaste zorghandeling te vervangen of te verminderen. Ondersteund door verandercoaches wordt gekeken hoe vaak bepaalde handelingen voorkomen, welke factoren daar van invloed op zijn en wat ervoor nodig is om de dagelijkse praktijk blijvend te verbeteren.

Meer informatie en de eerste (voorlopige) resultaten lees je hier, hier en hier.

Bekijk ook dit interview in Zorgvisie

Gerelateerde artikelen

Reacties