Duurzaamheid als nieuwe pijler van ons zorgstelsel

Een vrouw met een tekstballon daarop de wereld en een rood kruis in de vorm van een druppel
Anneke Kwee
Sjoerd Repping
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7423
Abstract

In de afgelopen jaren is het besef gegroeid dat de zorg duurzamer moet. Naast kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid moet duurzaamheid een norm worden. Hoe kunnen we niet-gepaste zorg voor de patiënt terugdringen? En hoe kunnen we duurzaamheid meewegen als er verschillende opties zijn?

Samenvatting

Bij het maken van keuzes in de zorg moet naast kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid ook duurzaamheid mee worden gewogen. De Nederlandse zorg is verantwoordelijk voor 7% van de gehele CO2-voetafdruk, voor 4% van al het afval en voor 13% van het grondstoffenverbruik in Nederland. Naast het noodzakelijke verduurzamen van gebouwen en processen in de zorg, pleiten wij ervoor om juist ook naar de geleverde zorg te kijken. Allereerst moeten we geen zorg meer leveren die geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt. Daarnaast is het belangrijk om het effect op klimaat en milieu mee te wegen in de keuze tussen verschillende zorgopties. Hierbij moet de maatschappelijke discussie gevoerd worden over hoe negatieve effecten op duurzaamheid van de planeet zich verhouden tot positieve effecten op individuele gezondheid. Kortom, hoe verhouden kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid zich tot duurzaamheid?

Auteursinformatie

Zorgevaluatie & Gepast Gebruik, Diemen: dr. A. Kwee, medisch adviseur (tevens: gynaecoloog); prof.dr. S. Repping, voorzitter (tevens: hoogleraar Zinnige Zorg, Amsterdam UMC, Amsterdam)

Contact A. Kwee (a.kwee@zorgevaluatiegepastgebruik.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Anneke Kwee ICMJE-formulier
Sjoerd Repping ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties