Onderzoek naar medisch tuchtrecht onder de loep

Opinie
Jaap F. Hamming
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5241
Abstract

Het medisch tuchtrecht beoogt om middels een speciaal college te beoordelen of een zorgverlener heeft gehandeld volgens de voor hem of haar geldende professionele standaard.1 Elders in het NTvG staan de resultaten beschreven van Pinto-Sietsma en collega’s, die onderzochten of het tuchtrecht in de periode 2007-2017 is ‘verhard’.2

De onderzoekers analyseerden en vergeleken vele variabelen. Hun resultaten geven een fraai getalsmatig overzicht van (trends in) de uitspraken, de oplegde maatregelen en de mate van overeenstemming in geval van een hoger beroep. In de periode 2007-2017 kregen steeds meer zorgverleners te maken met een tuchtzaak. Ook werden tuchtklachten steeds vaker gegrond verklaard en werd er steeds vaker zwaardere maatregelen opgelegd. Op basis hiervan concluderen de onderzoekers dat de uitspraken in tuchtzaken steeds vaker ongunstig uitpakken voor zorgverleners. Ook stellen ze vast dat hun bevindingen overeenkomen met eerdere publicaties waarin een ‘verharding’ van het tuchtrecht wordt gesuggereerd.3,4 Terecht volgt de nuance: de ongunstigere uitspraken jegens de zorgverlener is geen bewijs voor het verharden van het tuchtrecht.

Juiste benadering?

De grote hoeveelheid getallen suggereert dat de onderzoekers grondig te werk zijn gegaan en dat de conclusies goed zijn onderbouwd. De vraag is echter of kwantitatief onderzoek de juiste benadering is…

Auteursinformatie

LUMC, afd. Heelkunde, Leiden: prof.dr. J.F. Hamming, chirurg.

Contact J.F. Hamming (j.f.hamming@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jaap F. Hamming ICMJE-formulier
Medische tuchtcolleges straffen vaker en strenger
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Beste collega Hamming,

Bedankt voor het kritisch beoordelen van het artikel 'Onderzoek naar medisch tuchtrecht onder de loep.

In uw ICMJE formulier (belangenverstrengeling) geeft u bij de onderstaande vraag het antwoord Nee: Are there other relationships or activities that readers could perceive to have influenced, or that give the appearance of potentially influencing, what you wrote in the submitted work?

Op de webiste van het LUMC (https://www.lumc.nl/org/heelkunde/medewerkers/81217102359221) wordt vermeld dat u voorts lid bent van het Regionaal Medisch Tuchtcollege Den Haag.

Had u dit niet moeten melden?

P. Krastman, huisarts, De Zorghoek Bergschenhoek

Dat is inderdaad een goede vraag, niet zo aan gedacht, omdat ik qua inhoud geen belangen overeenkomsten zag, maar ik ga het opnemen met de redactie. Als zij vinden dat het er is, kunnen zij dat alsnog vermelden.

Jaap Hamming, chirurg