Onderzoek naar de geschiktheid van een holle schroef voor het geven van intra-ossale transfusies in noodgevallen. Voorlopige mededeling

Onderzoek
Dankmeijer, H.F. en Wijnans, M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114:47-4
Eerste pagina van het artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift

Dit artikel is alleen beschikbaar als PDF.Lees de PDF

Ook interessant

Reacties