Is iets beter dan niets?

Onderzoek in de palliatieve zorg

Opinie
J.J.M. (Hans) van Delden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4407
Abstract

Elders in het Tijdschrift worden de bevindingen beschreven van een retrospectieve studie naar het effect van radiotherapie op overvloedige speekselvloed bij patiënten in de palliatieve fase van hun degeneratieve ziekte.1 Het is een goede zaak dat de betrokken hulpverleners hun ervaringen systematisch in beeld hebben gebracht. In de palliatieve zorg gebeurt dat nog steeds relatief weinig. Tegelijkertijd is er het nodige aan te merken op de kwaliteit van dit onderzoek. Het artikel roept bovendien een aantal vragen over de onderzoeksopzet op.

Goed wetenschappelijk onderzoek

Stel dat de onderzoekers het geheel volgens de regels van een goed onderzoek naar de klinische effectiviteit van een interventie zouden hebben opgezet. Dat betekent een onderzoek dat prospectief, gecontroleerd en dubbelblind is en dat duidelijke criteria voor de uitkomstmaten heeft. Zou ‘sham’-radiotherapie bijvoorbeeld door een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) geaccepteerd worden? Zou onderzoek dat niet prospectief, gecontroleerd of dubbelblind is dan nog uitgevoerd worden? Als…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Contact Prof.dr. J.J.M. van Delden, medisch ethicus en specialist ouderengeneeskunde (j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 december 2011

Radiotherapie voor speekselvloed bij amyotrofische laterale sclerose en de ziekte van Parkinson*
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties