Onderzoek bij chronische polyneuropathie

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1905

Om meer uniformiteit te krijgen in het onderzoek bij patiënten met een mogelijke chronische polyneuropathie werden in 1993 op de polikliniek Neurologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam richtlijnen opgesteld. Deze behelsden allereerst anamnese, lichamelijk, neurofysiologisch en laboratoriumonderzoek (stap 1). Wanneer bij het elektrofysiologisch onderzoek inderdaad een polyneuropathie werd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties