Onderdrukking van door alcohol teweeggebrachte bloeddrukverhoging door dexamethason

Nieuws
J. Geerling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2325-6

Het gebruik van alcohol brengt een verhoogd risico van cerebrovasculair accident met zich mee, alsmede een verhoogde incidentie van hypertensie. Het hieraan ten grondslag liggende mechanisme is onduidelijk. Bij ratten wekt alcohol de afscheiding van het corticotrofine-‘releasing’ hormoon (CRH) op, waarvan bekend is dat dat het sympathische zenuwstelsel stimuleert en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties