Ondansetron veilig bij zwangerschapsmisselijkheid

Ondansetron veilig bij zwangerschapsmisselijkheid
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1656

Gebruik van de selectieve serotonine-3-receptorantagonist ondansetron tijdens de zwangerschap geeft geen verhoogd risico op negatieve uitkomsten bij het kind. Dat stellen Deense epidemiologen in NEJM, op basis van een retrospectieve analyse van het gebruik van het middel gedurende alle zwangerschappen in Denemarken tussen 2004 en 2011 (2013;368:814-23).

Hoewel wereldwijd ook relatief grote aantallen zwangeren ondansetron gebruiken tegen extreme misselijkheid, bestond er na enkele kleine studies onduidelijkheid over de veiligheid van het middel. Björn Pasternak en collega’s verzamelden uit diverse nationale databases de gegevens over alle zwangerschappen van meer dan 6 weken die ofwel voldragen werden, ofwel tot een abortus leidden. Met behulp van verschillende statistische modellen onderzochten ze vervolgens of vrouwen die gedurende de zwangerschap ondansetron hadden geslikt een andere kans hadden op negatieve uitkomsten, zoals een miskraam of een geboortedefect. Daarbij matchten ze iedere vrouw die ondansetron gebruikte aan controlezwangeren, met inachtneming van ruim 20 variabelen zoals demografische gegevens en medische en verloskundige voorgeschiedenis.

In slechts 0,3% van de 608.385 zwangerschappen gebruikte de vrouw ondansetron, doorgaans vanaf de tiende week. Het ongecorrigeerde risico op een spontane abortus was significant lager bij vrouwen die ondansetron gebruikten, zowel voor week 12 als tussen week 13 en 22. Dit sluit aan bij de observatie dat misselijkheid tijdens de zwangerschap geassocieerd is met een lagere abortuskans. Uit de aanvullende analyse waarin de 1970 vrouwen met ondansetrongebruik gematcht waren aan 4 keer zoveel controlezwangeren, bleek dat het middel geen significante invloed had op de risico’s op een miskraam, aangeboren afwijking, vroeggeboorte of afwijkend groeipatroon van het kind.

De auteurs houden natuurlijk nog enige slag om de arm omdat het hier een retrospectieve studie betreft. Toch zien ze de resultaten als een geruststelling voor vrouwen met hevige zwangerschapsmisselijkheid die nu al ondansetron gebruiken.

Gerelateerde artikelen

Reacties