Oncologie voor de tandheelkundige professie.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1261

E.M.L.Haagedoorn en I.van der Waal, m.m.v. I.Bruaset, R.Koole, J.L.N.Roodenburg, W.Bender, D.Th.Sleijfer en J.Oldhoff, Oncologie voor de tandheelkundige professie. 370 bl., fig. Van Gorcum, Assen 1997. ISBN 90-232-3192-9. Prijs: ingen. ƒ  85,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties