Oncologie voor de medicus practicus.

Media
E.M.L. Haagedoorn
W. Bender
D.Th. Sleijfer
J. Oldhoff
T.A.W. Splinter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2348

E.M.L.Haagedoorn, W.Bender, D.Th.Sleijfer en J.Oldhoff, Oncologie voor de medicus practicus. 338 bl., fig. Van Gorcum, Assen 1992. ISBN 90-232-2684-4. Prijs: ingen. ƒ  75,-.

Voor iedere arts, maar vooral voor huisartsen, die relatief weinig frequent met kankerpatiënten in aanraking komen, is het paraat hebben en houden van praktische kennis betreffende de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties