Oncologie

Media
C.J.H. van de Velde
J.H.J.M. van Krieken
P.H.M. de Mulder
J.B. Vermorken
C.H. Mom
E.G.E. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:403

Oncologie. Onder redactie van C.J.H.van de Velde, J.H.J.M.van Krieken, P.H.M.de Mulder en J.B.Vermorken. 7e, herziene druk. 602 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005. ISBN 90-313-4177-0. Prijs: ingen. € 49,50.

De 7e druk van het Nederlandse boek Oncologie is geschreven door meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse auteurs…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties