Clinical oncology

Media
M.D. Abeloff
J.O. Armitage
J.E. Niederhuber
M.B. Kastan
W.G. McKenna
D.J.A. de Groot
E.G.E. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:669-70

Clinical oncology. 3e druk. Onder redactie van M.D.Abeloff, J.O.Armitage, J.E.Niederhuber, M.B.Kastan en W.G.McKenna. 3205 bl., fig., tabellen. Elsevier, Philadelphia 2004. ISBN 0-443-06629-9. Prijs: geb. € 230,88.

De 3e druk van Clinical oncology, geredigeerd door 5 redacteuren uit verschillende disciplines, is geschreven door 272 merendeels Amerikaanse auteurs. Deze geactualiseerde versie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties