Onbehandelbare misselijkheid als uiting van gastro-oesofageale refluxziekte

Nieuws
R.J.L.F. Loffeld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1873

Brzana en Koch onderzochten 10 patiënten (3 mannen en 7 vrouwen) die in een periode van 4 jaar verwezen werden in verband met onbehandelbare misselijkheid.1 Geen van de patiënten reageerde op standaardzuurremming of anti-emetica. Van de 10 patiënten gaven 6 regelmatig over, 2 maal tot 8 maal per week…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties