Omgaan met opioïdafhankelijkheid en -onthouding in het ziekenhuis

Illustratie
Anne I. Dolfing
Paul C.D. Bank
C. (Kees) Kramers
Tjarda de Man
Arnt F.A. Schellekens
P.F.J. (Raphael) Schulte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7075
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij opioïdafhankelijkheid treedt tolerantie op, waardoor substitutie met ongebruikelijk hoge doseringen nodig is. Hierbij moet een afweging worden gemaakt tussen enerzijds het risico op overdosering, met ademhalingsdepressie en verlenging van het QTc-interval als gevolg, en anderzijds het risico op onderdosering, wat leidt tot het onthoudingssyndroom. Bij een onbetrouwbare anamnese kan het lastig zijn de juiste substitutiedosering te bepalen.

Casus

Een 30-jarige polydrugsgebruiker, bekend met een forse afhankelijkheid van methadon en heroïne, werd opgenomen op de afdeling Intensive Care na chirurgische behandeling vanwege een thoracaal steekletsel. Bij een voorzichtige begindosering van methadon traden forse onthoudingsverschijnselen en pijnklachten op. Na verdubbeling van de dosering verdwenen de onthoudingssymptomen; er traden geen symptomen van overdosering op.

Conclusie

Tijdens ziekenhuisopname van patiënten met een hoge tolerantie voor opioïden kan meteen begonnen worden met de anamnestisch equivalente opioïddosering, mits de ademhaling en het hartritme gemonitord kunnen worden. Het risico op onthouding en onvoldoende pijnstilling is in een ziekenhuis in het algemeen hoger dan het risico op overdosering.

Auteursinformatie

Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar. Afd. Psychiatrie (tevens: GGZ Noord-Holland-Noord): drs. A.I. Dolfing, anios; drs. T. de Man, ziekenhuispsychiater. Afd. Apotheek: dr. P.C.D. Bank, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in opleiding (tevens: Amsterdam UMC). Radboudumc, Nijmegen. Afd. Farmacologie-Toxicologie en afd. Inwendige Geneeskunde: prof.dr. C. Kramers, internist en klinisch farmacoloog. Afd. Psychiatrie: prof.dr. A.F.A. Schellekens, psychiater, hoogleraar psychiatrie en verslaving (tevens: Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction). GGZ Noord-Holland-Noord: dr. P.F.J. Schulte, psychiater en opleider psychiatrie.

Contact A.I. Dolfing (a.dolfing@ggz-nhn.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Drs. Savanna Letteboer, aios verslavingsgeneeskunde bij GGD Amsterdam, gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Anne I. Dolfing ICMJE-formulier
Paul C.D. Bank ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
Tjarda de Man ICMJE-formulier
Arnt F.A. Schellekens ICMJE-formulier
P.F.J. (Raphael) Schulte ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties