Om hypnotismens användande i den praktiska Medicinen

Media
Wetterstand, O.G.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1888;32:375-8