Oefentherapie na CVA verbetert de balans

Onderzoek
Vincent van Vugt
Otto Maarsingh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1169
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Herstel van de balansfunctie is een belangrijk doel van revalidatie na een CVA. Voldoende balans en staan zonder ondersteuning zijn essentieel om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. Veel patiënten kunnen na een CVA weer staan zonder ondersteuning, maar houden problemen met hun balans. In de eerste maanden na een CVA is het effect van oefentherapie op het herstel van de balans moeilijk te onderzoeken, omdat ook zonder oefentherapie in grote mate natuurlijk herstel optreedt. Na 6 maanden begint de chronische fase van een CVA en is spontane verbetering van de balansfunctie minimaal.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van oefentherapie op de balansfunctie wanneer deze behandeling 6 maanden na het doormaken van een CVA wordt uitgevoerd?

Hoe werd dit onderzocht?

De onderzoekers voerden een systematische review met meta-analyse uit. Ze analyseerden alle gerandomiseerde onderzoeken waarin oefentherapie werd aangeboden aan patiënten in de chronische fase van een CVA. De primaire uitkomstmaat was balans, gemeten met verschillende meetinstrumenten. In totaal werden 43 onderzoeken geïncludeerd in de review. De tijd tussen het CVA en de aangeboden oefentherapie varieerde van 7 maanden tot 7,7 jaar. De duur van de oefentherapie lag gemiddeld tussen de 1,9-61,7 h. De meest gebruikte meetinstrumenten waren de ‘Berg balance scale’ (BBS; 28 onderzoeken; n = 985), de functionele reiktest (5 onderzoeken; n = 153) en de ‘Sensory organization test’ (SOT; 4 onderzoeken; n = 173).

Belangrijkste resultaten

Patiënten die oefentherapie kregen in de chronische fase van een CVA toonden significant meer verbetering op de BBS; er was geen relatie tussen de intensiteit van de oefentherapie en het effect op de BBS. Ook voor de functionele reiktest en de SOT werd een significante vooruitgang gezien in het voordeel van de oefentherapiegroep.

Consequenties voor de praktijk

Oefentherapie meer dan 6 maanden na het doormaken van een CVA heeft een positief effect op de balans. Herstel van balans treedt dus niet alleen op in de acute fase van het CVA. Door oefentherapie uit te voeren in de chronische fase kan de balans verder verbeteren. Interessant genoeg is deze balansverbetering onafhankelijk van de intensiteit van de oefentherapie. Bij een laag-belastbare patiënt kan zodoende met een lichte vorm van oefentherapie al vooruitgang worden geboekt.

Literatuur
  1. Van Duijnhoven HJ, et al. Effects of exercise therapy on balance capacity in chronic stroke: systematic review and meta-analysis. Stroke. 2016;47:2603-10. Medline

Auteursinformatie

Contact (o.maarsingh@vumc.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties