Obstipatie

Artikel voor onderwijs en opleiding
Leerartikel
15-10-2020
Daniel Keszthelyi en Jean W.M. Muris

Obstipatie is een alledaagse klacht in de huisartsenpraktijk en in de tweede lijn, die in een beperkt aantal situaties een alarmsignaal voor een ernstige aandoening is. In dit leerartikel bespreken we mogelijke oorzaken, de rol van anamnese en lichamelijk onderzoek, eventuele aanvullende diagnostiek en de behandeling van obstipatie.

Constipation

Constipation is an everyday complaint in general practice and in secondary care. In a limited number of situations, constipation is an alarm signal of a serious condition. In this postgraduate learning article, we discuss possible causes, the role of history and physical examination, additional diagnostics and treatment of constipation.

Conflict of interest and financial support: potential conflicts of interest have been reported for this article. ICMJE forms provided by the authors are available online along with the full text of this article.