Ernstig, maar reversibel bij gewichtsreductie

Obesitas-hypoventilatiesyndroom

Klinische praktijk
Michael A. Gaytant
Erik J.A. Westermann
Pierre M.J. Zelissen
Mike J. Kampelmacher
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2914
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Dames en heren,

Het obesitas-hypoventilatiesyndroom (OHS), ook wel pickwicksyndroom genoemd, is een belangrijke complicatie van obesitas met een verhoogd sterfterisico en ernstige comorbiditeit, zoals cardiovasculaire ziekten, diabetes mellitus type 2, dyslipidemie en obstructief slaapapneusyndroom.1,2 OHS is een combinatie van obesitas met chronische alveolaire hypoventilatie overdag (Paco2 ≥ 45 mmHg (6,0 kPa) en Pao2 ≤ 70 mmHg (9,3 kPa)). Essentieel voor de diagnose is dat er geen andere oorzaken voor alveolaire hypoventilatie zijn, zoals obstructieve of restrictieve longziekten, thoraxwandafwijkingen en neuromusculaire ziekten.

De meerderheid (90%) van de patiënten met OHS heeft het obstructief slaapapneusyndroom.2 Patiënten met OHS worden vaker in het ziekenhuis opgenomen en komen vaker op de intensive care terecht dan obese patiënten die geen hypoventilatie hebben of alleen obstructief slaapapneusyndroom.3,4 Behandeling van patiënten met OHS in de vorm van chronische, non-invasieve positievedrukbeademing (NPPV) is gerelateerd aan een lagere morbiditeit en mortaliteit.5

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Divisie voor Inwendige Geneeskunde en Dermatologie, Utrecht.

Centrum voor Thuisbeademing: dr. M.A. Gaytant, internist; drs. E.J.A. Westermann, internist-intensivist; dr. M.J Kampelmacher, internist.

Afd. Endocrinologie: dr. P.M.J. Zelissen, internist-endocrinoloog.

Contact dr. M.A. Gaytant (m.a.gaytant@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 december 2010

Ook interessant

Reacties