Chronische beademing in Nederland

Klinische praktijk
Anda Hazenberg
Nicolle A.M. Cobben
Mike J. Kampelmacher
Jacqueline Rischen
Peter J. Wijkstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3609
Abstract

Samenvatting

  • Het aantal Nederlandse patiënten dat behandeld wordt met chronische beademing is de laatste 20 jaar gestegen van 200 naar 2000.

  • Chronische beademing is een kosteneffectieve behandeling die de kwaliteit van leven van de patiënten aanzienlijk verbetert.

  • Anno 2011 woont 83% van de patiënten met chronische beademing thuis.

  • In de toekomst is er een extra groei te verwachten van patiënten met het obesitas-hypoventilatiesyndroom en een nieuwe potentiële groep van patiënten met COPD.

  • Strenge voorwaarden zijn noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen bij de complexe zorg die chronische beademing met zich mee brengt.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor Thuisbeademing, Groningen.

A. Hazenberg, verpleegkundig specialist; dr. P.J. Wijkstra, longarts.

Academisch Ziekenhuis Maastricht, Centrum voor Thuisbeademing.

Dr. N.A.M. Cobben, longarts-intensivist.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Centrum voor Thuisbeademing, Utrecht.

Dr. M.J. Kampelmacher, internist.

Erasmus Medisch Centrum, Centrum voor Thuisbeademing, Rotterdam.

Drs. J. Rischen, internist.

Verantwoording

Belangenconflict: P.J. Wijkstra ontving vergoedingen voor het geven van lezingen. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 november 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties