Instellen van patiënten op chronische thuisbeademing

Zorg
16-08-2017
Nikki de Mul, Marijke S. van der Steen, Michael A. Gaytant en Dave H.T. Tjan

Steeds meer patiënten met een chronische respiratoire insufficiëntie komen in aanmerking voor chronische thuisbeademing. Hierdoor krijgen steeds meer artsen met deze patiëntengroep te maken. De beademing is bedoeld om de kwaliteit van leven van deze patiënten te verbeteren, met als neveneffect levensverlenging. De indicatie voor chronische thuisbeademing wordt gesteld in een centrum voor thuisbeademing en het instellen op het beademingsapparaat gebeurt klinisch in de ziekenhuissetting. Het Ziekenhuis Gelderse Vallei stelt al 4 jaar verscheidene patiëntengroepen in op – al dan niet invasieve – thuisbeademing. Dit is een arbeidsintensief proces waarbij veel verschillende problemen kunnen optreden. Het vraagt expertise en ervaring om dit proces succesvol te laten verlopen. Een multidisciplinaire samenwerking en laagdrempelig overleg tussen betrokkenen zijn dan ook van groot belang bij de zorg voor patiënten die ingesteld worden op chronische thuisbeademing.

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee