Nut van de A.-pulmonaliskatheter: niet uitgesloten, maar ook niet aangetoond

Opinie
E. de Jonge
E.J. van Lieshout
M.B. Vroom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:792-5
Abstract

De A.-pulmonaliskatheter, beter bekend als de Swan-Ganz-katheter, werd in 1970 geïntroduceerd in de geneeskunde.1 Hij wordt ingebracht via een grote vene (bijvoorbeeld de V. jugularis interna of V. subclavia) en opgevoerd door het rechter atrium en het rechter ventrikel tot in een A. pulmonalis. Informatie wordt verkregen over de druk in het rechter atrium, het rechter ventrikel en de A. pulmonalis, en indirect wordt een indruk verkregen van de druk in het linker atrium. Tevens kunnen het hartminuutvolume en de gemengd veneuze zuurstofsaturatie gemeten worden. Aangenomen werd dat hiermee belangrijke hemodynamische informatie verkregen kon worden, waarmee men de diagnostiek en behandeling van ernstig zieke patiënten kan verbeteren.

Ondanks het ontbreken van studies die het nut van deze katheters aantoonden, werd het gebruik van de Swan-Ganz-katheter algemeen geaccepteerd. In de Verenigde Staten worden per jaar anderhalf miljoen Swan-Ganz-katheters verkocht. Hiervan wordt 30 gebruikt in de perioperatieve fase, 30 voor diagnostische…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Intensive Care Volwassenen, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Dr.E.de Jonge en E.J.van Lieshout, internisten; mw.dr.M.B.Vroom, anesthesioloog.

Contact dr.E.de Jonge (e.dejonge@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Haag, mei 2003,

In hun commentaar stellen De Jonge et al. dat in de studie van Rivers et al. gebruik werd gemaakt van katheters in de V. cava superior die de gemengd veneuze zuurstofsaturatie zouden kunnen meten (2003:792-5). Dit is niet correct. In de studie van Rivers et al. werd continu de centraal veneuze zuurstofsaturatie gemeten en aan de hand daarvan werd de behandeling aangepast.1 De gemengd veneuze zuurstofsaturatie kan niet anders dan met een A.-pulmonaliskatheter bepaald worden, aangezien het gaat om de zuurstofsaturatie van bloed uit de A. pulmonalis. De centraal veneuze zuurstofsaturatie wordt bepaald uit bloed uit het rechter atrium of de V. cava superior, hetgeen uiteraard goed mogelijk is met een katheter die in de V. cava superior ligt. De centraal veneuze zuurstofsaturatie kan, onafhankelijk van de klinische toestand van de patiënt, fluctueren door een verschillende positie van de tip van de katheter. Bloed uit de V. cava superior is namelijk anders gesatureerd dan bloed uit het rechter atrium door bijmenging van bloed uit de V. cava inferior in het rechter atrium. Dit maakt de centraal veneuze zuurstofsaturatie minder betrouwbaar als parameter voor de hemodynamische toestand van de kritisch zieke patiënt dan de gemengd veneuze zuurstofsaturatie. Ook de waarde van de gemengd veneuze zuurstofsaturatie als maat voor weefseloxygenatie bij de behandeling van sepsis is overigens beperkt.2 Bij mijn weten zijn Rivers et al. de eersten die de centraal veneuze zuurstofsaturatie gebruikt hebben als maat voor adequate hemodynamiek bij septische patiënten.

De twee conclusies die De Jonge et al. trekken naar aanleiding van de studie van Rivers et al. zijn mijns inziens belangwekkend. Ten eerste is het mogelijk door het vroegtijdig nastreven van de juiste behandeldoelen de prognose van bepaalde groepen kritisch zieke patiënten te verbeteren. Ten tweede staat het nog absoluut niet vast dat de methode die door Rivers et al. gebruikt is, namelijk de behandeling bijsturen aan de hand van de centraal veneuze zuurstofsaturatie, wel correct is.

J. van Vliet Den
Literatuur
  1. Rivers E, Nguyen B, Havstad S, Ressler J, Muzzin A, Knoblich B, et al. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. N Engl J Med 2001;345:1368-77.

  2. Vincent JL. Hemodynamic support in septic shock. International Sepsis Forum. Intensive Care Med 2001;27 Suppl 1:S80-92.

Amsterdam, mei 2003,

Van Vliet wijst er terecht op dat de centraal veneuze zuurstofsaturatie in de V. cava superior, zoals gemeten in de studie van Rivers et al., kan verschillen van de gemengd veneuze saturatie in de A. pulmonalis. Wel is gebleken dat er een goede correlatie tussen beide metingen bestaat.1 Overigens staat geenszins vast dat het gunstige effect op overleving in de studie van Rivers et al. veroorzaakt wordt door het nastreven van bepaalde waarden voor centraal veneuze saturatie. De andere behandeldoelen, zoals voldoende intravasculaire vulling en bloeddruk, zouden net zo goed een verklaring hiervoor kunnen vormen.

E. de Jonge
E.J. van Lieshout
M.B. Vroom
Literatuur
  1. Reinhart K, Rudolph T, Bredle DL, Hannemann L, Cain SM. Comparison of central-venous to mixed-venous oxygen saturation during changes in oxygen supply/demand. Chest 1989;95:1216-21.