Non-invasieve beeldvorming bij symptomatische A.-carotisstenose: goede diagnostische waarde en kosteneffectiviteit bij de combinatie van duplexonderzoek en magnetischeresonantieangiografie (MRA)

Onderzoek
P.J. Nederkoorn
W.P.Th.M. Mali
O.E.H. Elgersma
E. Buskens
M.G.M. Hunink
B.C. Eikelboom
L.J. Kappelle
Y. van der Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:345-50
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen of digitalesubtractieangiografie (DSA) in de diagnostiek van A.-carotisstenosen kan worden vervangen door non-invasieve tests.

Opzet

Prospectieve diagnostische studie en kosteneffectiviteitsanalyse.

Methode

Bij 350 opeenvolgende symptomatische patiënten die in aanmerking kwamen voor een DSA, werden een duplexonderzoek, magnetischeresonantieangiografie (MRA) en DSA uitgevoerd. Alle onderzoeken werden geblindeerd beoordeeld. De testresultaten van duplexonderzoek en MRA werden vergeleken met de referentiestandaard DSA. Op basis van deze gegevens werd een kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd.

Resultaten

Sensitiviteit en specificiteit van uitsluitend duplexonderzoek voor het opsporen van een ernstige stenose van de A. carotis interna (70-99) waren respectievelijk 87,5 (95-BI: 82,1-92,9) en 75,7 (95-BI: 69,3-82,2). Voor MRA waren deze 92,2 (95-BI: 86,2-96,2) en 75,7 (95-BI: 68,2-82,5). Indien de uitslag van MRA en die van duplexonderzoek overeenstemden (bij 84 van de patiënten), waren sensitiviteit en specificiteit van het gecombineerde testresultaat respectievelijk 96,3 (95-BI: 90,8-99,0) en 80,2 (95-BI: 73,1-87,3). Het aantal voor kwaliteit van leven gecorrigeerde verwachte levensjaren (QALY's) en de totale kosten waren vergelijkbaar voor duplexonderzoek, MRA en de combinatie van beide technieken. DSA leidde tot hogere kosten en een verlies aan QALY's.

Conclusie

Bij de meeste patiënten die vermoedelijk een ernstige A.-carotisstenose hebben en bij wie een endarteriëctomie wordt overwogen, kan DSA worden vervangen door de combinatie van duplexonderzoek en MRA. Als er een discrepantie bestaat tussen de bevindingen van die onderzoeken dient DSA alsnog te worden overwogen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: P.J.Nederkoorn, arts-onderzoeker (thans: assistent-geneeskundige, Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Amsterdam); dr.E.Buskens en mw.prof.dr.Y.van der Graaf, klinisch epidemiologen.

Afd. Radiologie: prof.dr.W.P.Th.M.Mali, radioloog; dr.O.E.H.Elgersma, assistent-geneeskundige.

Afd. Vaatchirurgie: prof.dr.B.C.Eikelboom, vaatchirurg.

Afd. Neurologie: prof.dr.L.J.Kappelle, neuroloog.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Radiologie en Epidemiologie en Biostatistiek, Rotterdam.

Contact Mw.prof.dr.M.G.M.Hunink, epidemioloog-radioloog (y.vandergraaf@jc.azu.nl)

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met meer dan 6 auteurs; naar het oordeel van de redactie voldoen allen aan de criteria voor auteurschap.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties